This page is managed by:

About

**NOTE** This is only RP page, not related to anything that happened in real event of Vatican. The character of priest in this page is only Roleplay. [I'm incompetence for RP in English, so this page can only RP in Thai. Sorry for my bad Ehglish.] (^ใครอ่านภาษาไทยออกก็อย่าไปอ่านข้างบน อังกฤษผมกากมาก orz) เพจนี้เป็นแค่การโรลเพลย์ บาทหลวงในเพจนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงนะครับ อาจมีการโพสข้อความเกี่ยวกับศาสนาหรือเหตุการณ์ในวาติกัน (ถึงตรงภาษาอังกฤษจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในวาติกันก็เถอะ ฮาา #ก็มันอธิบายไม่ถูกอ้ะ IIorz) ทั้งนี้ก็ขอความเข้าใจด้วยนะครับ ว่าผู้ดูแล(แอดมิน)เป็นเพียงเด็กม.ปลายธรรมดาๆที่สนใจในด้านศาสนา แต่ความรู้ก็มีอยู่ไม่มาก อาจไม่มากพอที่จะแคสบาทหลวงก็ได้ //ซับ เรื่องบางเรื่องแม้แต่ในพระคัมภีร์ผมอาจจะยังไม่รู้ ถ้าท่านถามมาแล้วผมไม่สามารถให้คำตอบได้หรือให้คำตอบได้ไม่มากเท่าที่ควรก็ขอโทษไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ (ข้อมูลผิดทักท้วงได้ครับ) จะพยายามไปเรื่อยๆครับ ถ้าทำให้ใครไม่ถูกใจก็ขออภัยนะครับ อย่าดราม่าใส่นะ ผมกลัว TT มาคุยได้ทุกเรื่องนะครับ ไม่เจาะจงเฉพาะในเรื่องศาสนา ; v ;/

Encounter Rate
Megafauna
Encounter Rate

Impacts
Encounter Rate

Recent Activity